Külföldi letelepedés bejelentése, nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként

 

1., Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

 

Mikor kell bejelentenem a külföldi letelepedésemet?

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti. Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon.

 

Hol jelenthetem be a külföldi letelepedésemet?

Személyesen az Önhöz legközelebb eső konzulátuson és kihelyezett ügyfélfogadáson teheti meg a bejelentést.

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, a külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni. A személyi igazolványt és lakcímkártyát elektronikus bejelentés esetében is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába, vagy külképviseletre postázza az okmányokat. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.

 

Mennyi a bejelentés díja?

Az eljárás díjmentes. A kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalányról, valamint bizonyos esetekben konzuli közreműködés ITT tájékozódhat. Minden eljárási díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő. Csekket, készpénzt nem fogadunk el.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (nagykorú illetve kiskorú személynek)
 • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni,
 • Érvényes személyazonosító igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat,
 • Érvényes útlevél.

 

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít. Ha már elmúlt 14 éves, a kérelmet a gyermeknek is alá kell írnia.

 

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, helyette egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

 

2., A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy korábbi külföldre távozás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

 

Hol kérelmezhetem a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételemet?

A kérelem benyújtására személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, előzetes időpont egyeztetés alapján, vagy kihelyezett ügyfélfogadáson.

 

Mennyi a kérelem benyújtásának díja?

Az eljárás díjmentes.  A kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalányról, valamint bizonyos esetekben konzuli közreműködés ITT tájékozódhat. Minden eljárási díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő. Csekket, készpénzt nem fogadunk el.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a kérelem benyújtásához?

 • Adatlap,
 • Érvényes magyar útlevél,
 • Születési anyakönyvi kivonat,
 • Házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • Elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

 

Kiskorú kérelmezők esetében a nyilvántartásba vételi kérelem beadásához mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít. Ha már elmúlt 14 éves, a kérelmet a gyermeknek is alá kell írnia.

 

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

 

Formanyomtatványok

Külföldi letelepedés bejelentése (nagykorú kérelmező esetén)

Külföldi letelepedés bejelentése (kiskorú kérelmező esetén)

Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem