Elektronikus személyazonosító igazolvány (Eszig)

 

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

Új!!! Lefejlesztésre és beüzemelésre került a eSzemélyiM applikáció. Az applikáció segítségével a következő újításokra került sor:

-    Aktiválható, vagy módosítható a PIN kód, így nem szükséges konzuli irodába, vagy kormányablakba fáradni az aktiváláshoz,

-      Ellenőrizhetők a chip-ben tárolt adatok,

Az eSzemélyi okmánnyal és az eSzemélyiM mobilapplikációval, annak felhasználói kézikönyvével kapcsolatos további információk az https://eszemelyi.hu/ weboldalon olvashatók.

Hogyan kérelmezhetek Esziget?

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

6 éves kor fölött a személyes megjelenés szükséges, tekintettel arra, hogy biometria felvételére is sor kerül az eljárás kapcsán. 18 éves kor alatt mindkét szülő személyes jelenlétére is szükség van.

Időpontot online rendszerünkön keresztül foglalhat: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

 

Mennyi az eljárás díja?

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

Milyen dokumentumokat hozzak magammal?

Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kérelem benyújtásához – amennyiben rendelkezik azzal – hozza magával:

 • a korábban kiállított magyar személyazonosító igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • magyar útlevelét,
 • vezetői engedélyét,
 • a névviselést igazoló magyar anyakönyvi kivonatát,
 • személyazonosításra alkalmas külföldi okmányát, amennyiben magyar dokumentuma nem érvényes az ügyintézés pillanatában.

Az ügyintézés során be kell mutatni az érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmányt (magyar útlevél, kártya formátumú magyar vezetői engedély, ezek hiányában USA útlevél vagy USA jogosítvány).

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát, külföldön élő magyar állampolgárok esetében pedig a lakcímkártyát is! 

A régi személyi igazolványomat megtarthatom?

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával.

 

Milyen szabályok vonatkoznak a 14 éven aluli kérelmezőkre?

Cselekvőképtelen kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző előtt tett, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. A nyilatkozat az aláírástól számított 15 napig érvényes. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell! A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

 

Kell ujjnyomatot adni az Eszig igényléséhez?

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

Nem kell ujjnyomatot adni, ha:

 • a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
 • ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikailag képtelen.

 

Mire használhatom a PIN borítékot?

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány a többi körülmény fennállta esetén utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

 

Mikor nem kaphatok Esziget?

A kérelem elutasítására akkor kerül sor, ha az ügyfél

 • olyan külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének kérelmezéséről nem gondoskodott, amely a névviselésére is hatással van;
 • nem szerepel a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban;
 • a személyi adat-és lakcímnyilvántartás passzív állományában szerepel (pl. korábbi külföldre távozás okán);
 • utazásban korlátozott (külföldre utazási tilalom hatálya alatt áll).