• Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) legfontosabb célkitűzése, hogy egy életképes, interaktív hálózatot építsen ki amerikai magyar iskolák között, szoros együttműködésen és egymás intézményeinek kölcsönös támogatásán alapulva. Az AMIT  fórumot kínál az Egyesült Államokban működő amerikai magyar iskolák vezetőinek számos oktatással kapcsolatos kérdés megvitatására.
  • Az Amerikai Magyar Koalíciót 1991-ben alapították országos 501(c)(3) nonprofit szervezetként, amelynek fő küldetése, hogy mozgósítsa és összehangolja egyéni és szervezeti tagjainak tehetségét és erőforrásait az amerikai magyar közösség érdekeinek elősegítése érdekében. A Koalíció büszke arra, hogy több mint 38 000 tagot képviselve a közösség legnagyobb ernyőszervezete.
  • Az Amerikai Magyar Orvosszövetség a magyar származású orvosok és tudósok önkéntes szervezete, a magyar orvosi hagyományok és eszmék megőrzése, népszerűsítése és ápolása érdekében jött létre.
  • Az Amerikai Magyar Szövetséget 1906-ban alapították az Ohio állambeli Clevelandben. A Szövetség egy országos, pártoktól független, önkéntes alapon működő, nonprofit, jótékonysági és oktatási szervezet 501(c)(3) szervezet, amely tagjai érdekeit, valamint az amerikai magyar közösség széles keresztmetszetét képviseli.
  • Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete egy szakmai és tudományos társaság, amely a magyar nyelv tanítását és a magyar kultúra terjesztését tűzte ki célul, egyetemi szinten. Mint magyar örökségápoló szervezet, az Egyesület érdekkörébe tartozik történelmi dokumentumok, tárgyak és művészi alkotások szakszerű megőrzésének és elérhetőségének elősegítése kutatók számára.
  • A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a magyar származású fiatalok számára jött létre. A cserkészet lehetővé teszi, hogy a fiatalok még jobban megismerhessék magyar örökségüket, nyelvüket és kultúrájukat.
  • A Magyar Emberi Jogok Alapítványt (Hungarian Human Rights Foundation, HHRF) 1976-ban hozták létre. A szervezet a két és félmillió határon túli magyar helyzetét vizsgálja a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban. A HHRF az egyetlen olyan nyugati szervezet, amely a határon túli magyarok emberi jogi helyzetének folyamatos figyelését tűzte ki célul.

 

További információkért az országszerte működő diaszpóra szervezetekről és közösségekről:

 

  • Töltse le az első alkalommal megjelent 2020-as Amerikai Magyar Közösségi Évkönyvet. Ez az új kezdeményezés a Magyar Amerikai Koalíció, valamint tagszervezetei, az Amerikai Magyar Alapítvány és a HungarianHub közötti partnerségben valósult meg. Az Évkönyv 72 szervezet bemutatkozó oldalaiból áll. Az oldalakat a részt vevő szervezetek maguk készítették el.
  • Látogasson el a HungarianHub, honlapjára. Ez az országos online platform az Egyesült Államokban élő magyarok számára szolgáltat információkat, továbbá segíti a magyar közösségek közötti kommunikáció erősítését.