Házasság anyakönyvezése

 

Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni.

Akkor kezdeményezze a házasság hazai anyakönyvezését az itt leírtak szerint, ha legalább az egyik házastárs tudja a magyar állampolgárságát igazolni

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Egyes személyes jellegű jognyilatkozatok megtételéhez – ilyen pl. a saját házassági névre és a születendő gyermekek nevére vonatkozó – a másik házastársnak is jelen kell lennie.

A kérelmet az Önhöz legközelebb eső magyar képviseleten és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.

 

Mennyibe kerül az eljárás?

A házasság hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. Kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalány, valamint bizonyos esetekben konzuli közreműködés díj kerül felszámításra, amelyekről ITT tájékozódhat. Minden eljárási díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő. Csekkel vagy készpénzzel való fizetésre nincs lehetőség.

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje a Washingtoni Nagykövetségre történő továbbítást. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Házassági anyakönyvi kivonatot. Főszabály szerint az Egyesült Államokban kiállított anyakönyvi kivonatokhoz nem szükséges fordítást mellékelni. Amennyiben a házasságot nem az Egyesült Államokban kötötték, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címen, mert további dokumentumok lehetnek szükségesek. Kérjük, az amerikai házassági anyakönyvi kivonat az ún. „long form certificate” legyen, mert azok az anyakönyvi kivonatok, amelyek csak a házasfelek nevét és életkorát tartalmazzák, nem elfogadhatók!
  • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
  • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását. A bontóítéletet magyar fordítással ellátva kell benyújtani, melyet a kérelmező is elkészíthet. Ebben az esetben az eljárás díjához hozzászámítjuk a fordítás hitelesítésének díját is.
  • Ha a magyar állampolgár előző házasságának felbontása még nincs bejegyezve a magyar anyakönyvbe, egyúttal azt is kezdeményezni kell.

 

Miért kell megjelölnöm a címemet a kérelemben?

Ha még nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik az Ön által megadott külföldi címen. Az anyakönyvi kivonattal együtt postázzuk majd Önnek a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

Formanyomtatványok

 

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez (EAK)

Adatlap külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat vagy azonos neműek házassága magyarországi regisztrálásához 

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez