Útlevél igénylése

 

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Minden magyar állampolgár. Ha az állampolgárságát nem tudja igazolni, az útlevél igénylését megelőzően a magyar állampolgárság megállapítását kell kezdeményeznie. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 6-8 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy azállampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

Az útlevél kérelmezésekor rögzítjük a fényképét és ujjnyomatát, ezért az igénylésre is csak személyesen az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön, vagy kihelyezett ügyfélfogadáson kerülhet sor.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 6-8 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

Útlevelet nagykorú kérelmező öt vagy tíz éves érvényességi idővel igényelhet. Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

 

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell.

 

Mennyibe kerül az útlevél?

  • 18 év alatti kérelmező útlevele: 61 USD
  • 18-65 év közötti kérelmező tíz éves érvényességű útlevele: 101 USD
  • 18-65 év közötti kérelmező öt éves érvényességű útlevele: 79 USD
  • 65 év fölötti kérelmező tíz éves érvényességű útlevele: 51 USD

 

Ellopott vagy elveszett útlevelek esetében extra díjat számítunk fel.

Az útlevél díja személyesen csak bankkártyával vagy hitelkártyával (VISA, MasterCard, Discover) fizethető, csekket vagy készpénzt nem tudunk elfogadni.

 

Hogyan igazolom a személyazonosságomat és azt, hogy magyar állampolgár vagyok?

Ha rendelkezik

  • érvényes magyar útlevéllel vagy
  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,

ezek az okmányok mindkettőt igazolják.

 

Ha nem rendelkezik velük, mindenképpen igazolnia kell a személyazonosságát érvényes magyar vezetői engedéllyel vagy valamilyen érvényes külföldi, fényképet tartalmazó okmánnyal (pl. amerikai útlevél vagy vezetői engedély). Itt olvashat arról, hogyan igazolhatja magyar állampolgárságát.

 

Az előző útlevelemet mindenképpen magammal kell vinnem?

Ha volt korábban útlevele, és az még érvényes, be kell mutatnia. Ha elvesztette, ellopták vagy megsemmisült, az erről szóló rendőrségi jegyzőkönyvet mutassa be, vagy tegyen erről szóló bejelentést a konzulnál.

Ha érvényes vízuma van benne, kérheti, hogy érvénytelenítve kapja vissza az útlevelét.

Ha pedig az igénylést közvetlenül követő időszakban utazna vele, akkor ezt is megteheti. Ez esetben azonban az új útlevelét csak akkor kaphatja meg, ha az előzőt az átvételekor leadja személyesen vagy postán visszaküldi nekünk.

 

Milyen okmányokat vigyek még magammal?

Ha rendelkezik vele, lakcímkártyáját (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát) is mutassa be!

A névviselése igazolására pedig mutassa be:

  • születési anyakönyvi kivonatát,
  • ha pedig házassági nevet visel, házassági anyakönyvi kivonatát is.

Ha érvényes magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel rendelkezik, az anyakönyvi kivonatok bemutatásától eltekintünk. Kiskorú (18 éves kor alatti) gyermek útlevélkérelméhez azonban a születési anyakönyvi kivonatot minden esetben be kell mutatni!

Ha névviselését érintő eljárás (pl. házasság hazai anyakönyvezése vagy névváltoztatás) van folyamatban, ennek lezárultáig nem állítható ki az útlevél.

 

Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére...

a) 6 éven aluli gyermek esetén?

6 éven aluli, Magyarországon még nem anyakönyvezett gyermek esetében az állampolgárság igazolása kiváltható ezzel a nyilatkozattal, amelyet a magyar állampolgárságát igazolni tudó szülő tesz. Az útlevélkérelemmel együtt kezdeményeznie kell a gyermek születésének hazai anyakönyvezését.

A gyermek az anyakönyvezéstől függetlenül meg fogja kapni az első magyar útlevelét, azonban ilyen esetben a neve a külföldi anyakönyvi kivonat szerint kerül feltüntetésre.

b) 12 éven aluli gyermek esetén?

12 éven aluli gyermek személyes megjelenése az útlevél igénylésekor nem szükséges. Készíttessen a gyermekről színes, amerikai formátumú útlevélképet, és nyújtsa be az igényléskor. Hozza magával a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatát is.

c) általában?

Minden 18 éven aluli esetében a kérelmet főszabályként a két szülőnek közösen kell benyújtania. 12 és 18 éve közötti kérelmező esetén a gyermeknek is személyesen meg kell jelennie.

Ha csak az egyik szülő tud jelen lenni a kérelem benyújtásakor, a másik szülő töltse ki és írja alá ezt a nyilatkozatot. Aláírását hitelesítheti konzul, tiszteletbeli konzul vagy közjegyző (Magyarországon útlevélhatóság, gyámhatóság, közjegyző).

A szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát (magyar állampolgár szülő esetében magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, külföldi szülő esetében lehetőleg útlevéllel).

Ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, az ezt igazoló okiratot (bírósági vagy gyámhatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat) is csatolni kell a kérelemhez.

(Egy 5 éves gyerekre értelemszerűen az a), b) és c) pontban írtak is vonatkoznak.)

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Időpontot az https://ifr.mfa.gov.hu online rendszeren keresztül tud igényelni. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő részére útlevelet kérelmeznek. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni abban az esetben sem, ha az okmányt elveszett, vagy eltulajdonították azt.

 

Milyen biometrikus adatokat tartalmaz az útlevél?

Az útlevele egy tároló elemen tartalmazza arcképét és két ujjának ujjnyomatát. Ha hozzájárul ahhoz, hogy az útlevele mellett az ujjnyomatot egy adatbázis is tárolja, akkor az útlevele elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén igényelheti pótlását. 

 

Melyik magyar hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el útlevélhatóságként.

 

Formanyomtatványok kiskorúak útlevélkérelmeihez

Szülői nyilatkozat hat éven aluli gyermek magyar állampolgárságáról

Távollévő szülő nyilatkozata