Haláleset hazai anyakönyvezése

 

Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

A haláleset hazai anyakönyvezési eljárásánál a kérelmező elsősorban az egyenes ági hozzátartozó, ugyanakkor a halálesetet bárki bejelentheti, aki rendelkezik az eljárás megindításához szükséges iratokkal. A kérelmet személyesen az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön, és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.

 

Mennyi az eljárás díja?

A haláleset hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. Kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalány, valamint bizonyos esetekben konzuli közreműködés díj kerül felszámításra, amelyekről ITT tájékozódhat. Minden eljárási díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő. Csekkel vagy készpénzzel való fizetésre nincs lehetőség.

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje a Washingtoni Nagykövetségre történő továbbítást. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott egyesült államokbeli címre.

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okmányt. Az érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt eredetiben kérjük megküldeni érvénytelenítés céljából. Kifejezett kérelemre az érvénytelenített útlevelet a kiérkezett halotti anyakönyvi kivonattal együtt visszaküldjük.
  • Eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.
  • Az elhunyt magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatának másolatát.
  • A haláleset időpontjában fennálló családi állapotot igazoló okiratot, kivéve ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt.

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

Formanyomtatvány

Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez (EAK)

 

 

Halottszállítás Magyarországra

 

Halottszállítás koporsóban

A tetemet kettős koporsóban kell elhelyezni. A belső koporsónak szilárdnak és légmenetesen lezárhatónak kell lennie, amely általában fémből (ólom, cink). A belső koporsó alját nedvszívó – általában fűrészpor – anyaggal kell kibélelni. A holttestet 1 százalékos szublimát anyaggal kell átitatni. A belső koporsót egy fa koporsóban kell elhelyezni. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében célszerű a külső koporsót vászonnal vagy vízhatlan ponyvával bevonni. A külső koporsóra erős hordfüleket kell szerelni. Az ügyintéző temetkezési vállalkozónak igazolnia kell a fentieket.

A tetemmel együtt más tárgyakat vagy virágot szigorúan tilos szállítani.

 

A magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet az alább felsorolt iratok bemutatását követően tudja kiállítani a halottszállítási engedélyt:

  • A temetkezési vállalkozó igazolása (a holtest és koporsó előkészítéséről).
  • A magyarországi temető befogadói nyilatkozata.
  • A koporsó szállításának módja, a szállítási útvonal, a magyarországi belépési határállomás neve.
  • A magyarországi ügyintéző vagy rokon neve.
  • Orvosszakértői igazolás a halál okáról (nem fertőző betegség).
  • Halotti anyakönyvi kivonat.

 

A halottszállítási engedély kiállításának díjáró ITT tájékozódhat. A kérelem postán is benyújtható a Nagykövetség címére (3910 Shoemaker St, NW, Washington, DC 20008). Postai kérelem esetén a konzuli díjat mellékelje az "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon, ("money order") és kérelméhez csatoljon egy ajánlott levélként felbélyegzett, saját névre megcímzett borítékot. 

 

Hamvak

A hamvak korlátozás nélkül hazaszállíthatók Magyarországra, de az urnát feltétlen le kell záratni. A postai küldeményként feladott urnát a temető vagy az átvevő címére kell küldeni. A halotti anyakönyvi kivonat egyik példányát célszerű a küldeményhez csatolni. A hamvakat tartalmazót urna akár poggyászként is hazaszállítható. A magyar diplomáciai vagy konzuli képviseletektől nem kell engedélyt kérni a hamvak urnában történő hazaszállításához.