Névváltoztatás

 

Hogyan kérhetem a születési vagy a házassági nevem megváltoztatását?

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük. Kiskorú nevének megváltoztatásáról mindkét szülőnek nyilatkoznia kell. A kérelmet az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.

 

Mennyi az eljárás díja?

A születési név, valamint a házassági névviselési forma megváltoztatásának díjáról és az esetlegesen felmerülő, kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalányról, valamint bizonyos esetekben felszámított konzuli közreműködés díjról ITT tájékozódhat. Minden konzuli díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő. Csekkel vagy készpénzzel való fizetésre nincs lehetőség.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-ét követően a születési név módosítása kapcsán az igazgatási szolgáltatási díjat nem a Nagykövetségen szükséges megfizetniük, hanem az ügyintézést megelőzően szükséges átutalással rendezniük az eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére az alábbiak szerint:

  • Átutalás összege: 10.000.- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!
  • Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:

Account Holder: Magyar Államkincstár

IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000

SWIFT code: MANEHUHB

  • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
  • Közlemény: névváltoztatás, névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét).

Az átutalási bizonylatot kérjük minden esetben szíveskedjenek magukkal hozni, e nélkül sajnos nem tudjuk befogadni a kérelmeket.  A fenti 10.000 Ft-os előre megfizetett díjon kívül a nagykövetségen az eljárási díjat továbbra is meg kell téríteniük az ügyfeleknek.

 

Hogyan változtathatom meg a születési nevem?

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását a belügyminiszter engedélyezheti.

Ehhez töltse ki ezt az adatlapot!

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha gyermeke nagykorú, neki önálló kérelmet kell előterjesztenie.

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

 

Hogyan változtathatom meg a házassági nevem?

Magyar állampolgár esetében a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – akár többször is – módosítható.

Ehhez töltse ki ezt az adatlapot!

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat, és amennyiben van, házassági anyakönyvi kivonat. A névváltoztatás után új anyakönyvi kivonatok kerülnek kiállításra.
  • Érvényes magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya. Ezekről másolatot készítünk, és az eredeti okmányokat helyben visszaadjuk.

 

Igényelhetek egyúttal az új nevemre szóló útlevelet is?

Természetesen benyújthat az új nevére szóló útlevél iránti kérelmet a névváltoztatás iránti kérelemmel együtt, azonban az útlevelet addig nem állítják ki, amíg a névváltoztatás nem került bejegyzésre.

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

 

Formanyomtatványok

Kérelem házassági névviselési forma módosítására

Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására