Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

Mikor kell apai elismerő nyilatkozatot tenni?

Ha a gyermek szülei a terhesség alatt nem voltak házasok, a magyar születési anyakönyvbe – függetlenül az amerikai születési anyakönyv tartalmától – apaként azt a férfit lehet bejegyezni, aki teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet tenni.

 

Mikor nem lehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni?

Nem lehet teljes hatályú apai nyilatkozatot tenni, ha

  • az anya a terhesség alatt házas volt,
  • vagy elvált, és a válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.

Ilyenkor a törvény alapján a férj vagy a volt férj apaságát vélelmezni kell. Ezt a vélelmet csak a bíróság előtt indított perben lehet megdönteni. Kivéve, ha a gyermek élettársi kapcsolatból, reprodukciós eljárásból született („lombikbébi”), az erre vonatkozó szabályok tisztázása érdekében írjon nekünk az appointment.was@mfa.gov.hu címre!

Akkor sem lehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni, ha az apaságot bíróság már megállapította.

 

Ki nem tehet apai elismerő nyilatkozatot?

Nem tehet apai elismerő nyilatkozatot az a férfi, aki nem idősebb legalább 16 évvel a gyermeknél.

 

Kinek kell az apa nyilatkozatához hozzájárulnia?

A nyilatkozat teljes hatályához szükséges

  • az anyának
  • a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének, és
  • ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is.

Ha az anya, illetőleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg. Az elismerés és a hozzájárulás során az érintetteknek nyilatkozniuk kell a gyermek családi nevéről is.

 

Hol és hogyan tehető apai elismerő nyilatkozat az Egyesült Államokban?

Az apa csak személyesen, az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön vagy kihelyezett ügyfélfogadáson nyilatkozhat.

 

Mennyi az eljárás díja?

A nyilatkozat megtételének díja díjáról és az esetlegesen felmerülő, kihelyezett konzuli fogadónapon benyújtott kérelem esetén kiszállási költségátalányról, valamint bizonyos esetekben felszámított konzuli közreműködés díjról ITT tájékozódhat. A díjat kizárólag bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) lehet fizetni. Készpénzt, csekket nem tudunk elfogadni.

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

Kérjük, ezt a jegyzőkönyvet töltse ki négy (4) példányban, ha már megszületett a gyermek, még meg nem született gyermekre pedig ezt a jegyzőkönyvet!

Figyeljen az aláhúzandó nyilatkozatokra!

Semmiképpen se írják alá a kérelmet, csak személyesen a konzul előtt!

 

Mit kell bemutatnom a nyilatkozat megtételekor?

A következő okiratokat:

  • szülők érvényes fényképes igazolványa (útlevél, személyazonosító igazolvány);
  • magyar állampolgárságú szülő állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél, egy éven belül lejárt útlevél, személyazonosító igazolvány, érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
  • ha az anya elvált vagy özvegy családi állapotú, ennek igazolása (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági ítélettel, halotti anyakönyvi kivonattal);
  • ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők, terhesgondozási-kiskönyv, valamit szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a szülés valószínű időpontját is.

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

 

Formanyomtatványok

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre