Lemondás magyar állampolgárságról

 

Hogyan szüntethető meg a magyar állampolgárság?

A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg. A lemondás a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett nyilatkozat.

 

Melyek a lemondás törvényi feltételei?

Az állampolgársági törvény két feltételhez köti a lemondás elfogadását:

  • a kérelmező külföldön lakjon, vagyis bejelentette a külföldi letelepedését, Magyarországon nincs lakó- vagy tartózkodási helye, vagy soha nem élt Magyarországon és
  • igazolja, hogy rendelkezik egy másik állam állampolgárságával, vagy annak megszerzését kilátásba helyezték részére.

 

Ki mondhat le a magyar állampolgárságról?

A magyar állampolgárságról az a külföldön lakó magyar állampolgár mondhat le, aki rendelkezik a lemondás előző pontban leírt törvényi feltételeivel.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a lemondási nyilatkozatot?

A nyilatkozatot magyar nyelven, az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen kell benyújtani az Önhöz legközelebb eső magyar képviselet konzuli tisztviselőjéhez. A kérelmet átvevő a lemondó személy személyazonosságát ellenőrzi, aláírását hitelesíti.

 

Ki nyújthatja be a lemondási nyilatkozatot?

  • nagykorú, cselekvőképes (18. életévét betöltött) személy személyesen,
  • kiskorú, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője nyújthatja be.

A nyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes, vagyis a 14. életévét betöltött gyermeknek is alá kell írnia, feltéve, hogy a kérelem rá is kiterjed. A nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell benyújtania akkor is, ha együtt él a szülőkkel.

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványt innen töltheti le: lemondás magyar állampolgárságról

 

Milyen okiratokat kell a lemondási nyilatkozathoz mellékelni?

A nyilatkozathoz minden esetben eredetiben mellékelni kell:

  • a magyar születési anyakönyvi kivonatot,
  • a családi állapotot igazoló magyar okiratot, (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Amennyiben ezeket még nem anyakönyvezték Magyarországon, úgy az anyakönyvezést a lemondás benyújtásával egyidejűleg kérelmezni kell!
  • a külföldi állampolgárságot igazoló okiratot, (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt, vagy érvényes külföldi útlevelet) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező ígérvényt,
  • ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet (különélő szülő hozzájárulását is mellékelni kell)

Annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó-, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell.  

A lemondásról szóló okirat kézbesítése előtt a magyarországi anyakönyvi eseményről kiadott anyakönyvi kivonatok eredeti példányát, valamint a magyar állampolgárságot igazoló okmányokat is (útlevél, személyazonosító igazolvány, stb.) le kell adni. Ez utóbbi okmányokat a képviseletünk visszaküldi a kiállító hatóságnak vagy jogutódjának.

 

Hogyan kérhetek időpontot?

Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

Kérjük, beadott kérelmenként egy időpontot foglaljon – amennyiben például kérelmezni szeretné az állampolgárságról való lemondást, valamint házasság és válás anyakönyvezését, három időpontot foglaljon.

 

Nyomtatványok: