Hitelesítés

 

Miért van szükség konzuli hitelesítésre?

A Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírás hitelesítését magyar konzuli tisztviselő végezze. Hiteles másolatot és hiteles fordítást főszabály szerint Magyarországon kívül csak a konzuli tisztviselő készíthet. A magyarországi ügyvédjénél vagy a magyar hatóságnál tisztázhatja, hogy feltétlenül szükség van-e a konzuli hitelesítésre. Gyakran elfogadható, ha egyesült államokbeli közjegyző hitelesíti az aláírást vagy a másolatot, a közjegyző aláírását ilyenkor azonban ilyenkor ún, apostille záradékkal kell ellátni (ez postai úton is intézhető).

Tiszteletbeli konzulok

Tájékoztatjuk, hogy minden Egyesült Államokban működő tiszteletbeli konzul fel van hatalmazva

  • aláírás és
  • másolat hitelesítésére.

Hiteles fordítás készítésére és felülhitelesítésre azonban a tiszteletbeli konzulok nem jogosultak.

Mennyi a hitelesítések díja?

Az egyes konzuli díjakat összefoglaló táblázatot ITT találja.
Kihelyezett ügyfélfogadáson nem végzünk hitelesítést!
Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.

Aláírás (és cégjegyzés) hitelesítése

Az aláírása hitelesítéséhez a hitelesítendő okiraton kívül és egy érvényes, fényképes személyazonosító okmányon kívül másra nem lesz szüksége.

Ha szeretné, hogy a hitelesítési záradék tartalmazza pl.

  • az anyja nevét, akkor ezt tartalmazó magyar hivatalos okmánnyal igazolja magát,
  • lakcímét, mutassa be az ezt a címet tartalmazó amerikai vezetői engedélyét vagy magyar lakcímkártyáját.

A konzul csak olyan adatot tud feltüntetni a záradékon, amelyet hivatalos okmánnyal igazol!

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

Ha cég nevében ír alá, be kell mutatnia a képviseleti jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is!

Az aláírás-hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét.

Hogyan kaphatok életbenléti igazolást, amely a nyugdíjamhoz szükséges?

Az Országos Nyugdíjfolyosító Igazgatóság által rendszeresen kért életbenléti igazolás elkészítését díjmentesen intézzük. Hozza magával az igazolást és egy érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmányát!

Hogyan hitelesíttethetek másolatot?

Csak mutasson be egy igazolványt, fizesse be a konzuli díjat, és adja át a másolandó iratokat. Előzetes időpontfoglalás kapcsán írjon az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címre, röviden ismertetve az intézendő ügyét. Postán is beküldheti a dokumentumokat, ekkor csatoljon másolatot a személyazonosságot igazoló okmányáról, a konzuli díj fizetéséhez küldje meg a bankkártyaadatait ezen a nyomtatványon, és küldjön egy felbélyegzett válaszborítékot is.

Hogyan hitelesíttethetek fordítást a konzullal?

Fordítás hitelesítését csak nálunk kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan (állampolgársági, anyakönyvi ügyben benyújtott idegen nyelvű anyakönyvi kivonatok magyarra fordítása, erkölcsi bizonyítvány angolra fordítása) vállaljuk!

Ha hiteles fordításra van szüksége Magyarországon felhasználni kívánt okiratához, forduljon az OFFI Zrt.-hez!

Apostille tanúsítvány

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzult, aláírását egy helyi közjegyző (notary public) is hitelesítheti. Ebben az esetben az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostille az adott tagállamban szerezhető be, általában a Secretary of State hivatalában.

 

Nyomtatványok: