21 May

Utoljára frissítve: 2021. április 7.
 

2021. január 26-tól kezdődően, az USA-ba történő utazáskor minden külföldről légiközlekedéssel érkező utasnak (2 év vagy a fölötti életkor) már a felszálláskor rendelkeznie kell negatív COVID-19 teszt dokumentációval (papír, vagy elektronikus alapú)  (az indulást megelőző 3 napon belül vett minta alapján készült teszt az elfogadott), vagy amennyiben valaki a fertőzésen már átesett, úgy arra vonatkozóan szükséges igazolás és egy orvosi dokumentáció arra nézve, hogy utazásra alkalmas. Az elvárt dokumentáció kapcsán mindenképpen előzetesen egyeztessenek a légitársaságukkal, mert a pontos szabályozást ők írják elő. Részletek ITT (angol).
 

Magyarországon továbbra is kötelező:

 • 1,5 méteres védőtávolság (kivéve az egy háztartásban élők),
 • 6. életévét betöltöttek kötelesek szájat és orrot eltakaró maszkot (vagy orvosi, vagy munkavédelmi maszkot, vagy textil vagy más anyagból készült maszkot) viselni:
  • a tömegközlekedési eszközön,
  • a települések belterületén, az utcán és a közterületeken, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken (egyéni sporttevékenység ideje alatt a maszkviselés nem kötelező),
  • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
  • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
  • a vendéglátó üzletben a munkavégzés során, vendégként.

 

Magyarországon a következő intézkedések kerültek bevezetésre 2021. április 7.-től:

 • Este 10 óra és hajnali 5 óra között kijárási korlátozás került bevezetésre.
 • Éttermek nem tarthatnak nyitva, nyitva tartás kizárólag kiszállítás vagy elvitel céljából, az ehhez szükséges időtartamig.
 • Tilos mindenféle gyülekezés, rendezvény tartása.
 • A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • Az egyéni szabadtéri sportok engedélyezettek.
 • A szabadidős létesítmények használat tilos.

 

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4-i határidővel ismételten veszélyhelyzetet rendelt el Magyarország területére.

 

A Kormány a 407/2020. (VIII.30.) Kormányrendelettel és annak módosításaival, 2020. szeptember 1. és 2021. március 16. között visszaállította az ideiglenes határellenőrzést.

 

A Kormány a 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletével 2020. szeptember 1. napi hatállyal a következő beutazási korlátozásokat vezette be:

Magyarország területére meghatározott jogszabály engedélye kivételével a következő személyek léphetnek be Magyarország területére személyforgalomban:

 • magyar állampolgár,
 • magyar állampolgár külföldi állampolgárságú családtagja (a családi kapcsolatot belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • állandó tartózkodásra jogosult személy és családtagja (belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • tartózkodási engedéllyel rendelkező (belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • aki magyarországi sportszervezetnek versenyzője, sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,
 • a magyarországi kulturális intézmény foglakoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként, vagy technikai személyzetkén való részévtelét követően lép be Magyarország területére.

A Kormányrendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépése során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a Covid-19 betegségen átesett.

A határátlépéskor bárki egészségügyi vizsgálat alá kerülhet, amennyiben ez az egészségügyi vizsgálat:

 • fertőzöttséget mutat ki, a kijelölt karanténba kerül az utazó,
 • amennyiben nem jelent kockázatot, úgy hatósági házikaranténra válik kötelezetté 14 napra.

karanténban elhelyezett személy kérelmére, a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekurális biológia vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a karantén alóli felmentés megkérése érdekében. Ha a két teszt igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a vizsgálatok időpontjában nem volt kimutatható a koronavírus, a karantént előíró rendelkezés alól, a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat. Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell vennie a járványügyi hatóságnak, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban, vagy Kanadában végeztek el és annak az eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

A járványügyi karanténszabályokat a 2020. évi CIV. törvény szigorította (a törvény szövege itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000104.TV&searchUrl=/gyorskereso)

A karanténnal kapcsolatban a karantén letöltésének hely szerint illetékes Rendőrség a jövőben az eljáró szerv. A karantén elhagyása kizárólag a törvényben meghatározott okokban, vagy a rendőrség jóváhagyásával történhet. A rendőrséget ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkezők azon keresztül, a nélkül a következő honlapon érhetik el: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

Kérjük a karantén előírások fokozott betartását minden Magyarország területére beutazó vonatkozásában.

 

 

Külföldi állampolgár, meghatározott kivételekkel nem léphet Magyarország területére.

Külföldi állampolgár belépése:

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja és a belépés feltételei egyébként fennállnak, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Külföldi állampolgár belépését a tervezett belépés helye szerint illetékes rendőri szerv, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre engedélyezheti.

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

 • magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó részvétel és ezt okirattal igazolja,
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • egészségügyi intézmény beutalójával, vagy más megfelelő igazolással igazolt, egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • a hallgatói, vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) való részvétele,
 • hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetiközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel,
 • egyéb méltányolható ok.

A beutazási kérem kizárólag elektronikusan magyar vagy angol nyelven nyújtható be a Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem


Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője Magyarország területére beléphet. Belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles, valamint köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi jegyet és a belépést megelőző 3 napon belül egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy koronavírus fertőzöttség a szervezetében a mintavételkor nem volt kimutatható. Nem léptethető be a Néző Magyarország területére, ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, vagy a rendezvény megtekintésére szolgáló jegyet nem mutatja be, vagy a jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.

A nemzetközi sporteseményen, vagy kulturális rendezvényen résztvevő néző 72 órán belül köteles Magyarország területét elhagyni.

 

Átutazás Magyarországon:

Tranzitálás céljából bárki beléphet Magyarország területére, amennyiben aláveti magát az egészségügyi vizsgálatnak és nem jelent kockázatot a belépése. Igazolni szükséges az utazás végcélját.

 


 

További aktualitásokat és fontos információkat az alábbi oldalon talál: www.koronavirus.gov.hu
 

Szíves figyelmébe ajánljuk a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér weboldalát, ahol sok hasznos információt és tanácsot talál a ki- és beutazással kapcsolatban:
https://www.bud.hu/covid_19


A Konzuli Szolgálat állandóan frissített tájékoztatása a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol

 

Az Amerikai Egyesült Államokból Magyarországra történő hazautazással kapcsolatos fontos és hasznos információkat az alábbi folyamatosan frissülő bejegyzésünkben talál:
https://washington.mfa.gov.hu/news/fontos-informaciok-az-europa-es-az-egyesuelt-allamok-koezoeti-legiutas-forgalmi-valtozasokrol