21 May

Utoljára frissítve: 2021. június 10.
 

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki az Egyesült Államokban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről az Egyesült Államok által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

 • bármely magyarországi kormányablakban személyesen (kormányablakokról információ: https://kormanyablak.hu/hu),
 • vagy Ügyfélkapun keresztül.

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki, sikeres kérelem benyújtást követően.

A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását (az oltást követően megkapott, CDC logoval ellátott két oldalas kis dokumentum), ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

A kérelemhez a kérelmező megadja:

 • a természetes személyazonosító adatait,
 • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
 • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
 • ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZT-ben rögzíti.

A kérelem benyújtható:

- ügyfélkapun keresztül,

- elektronikus személyi igazolvány használatával,

- telefonos azonosítással,

- arcképes azonosítás segítségével.

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki:

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra a lent felsorolt országokban, s erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és;

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

A kérelem díjmentes.

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.

*****

2021. január 26-tól kezdődően, az USA-ba történő utazáskor minden külföldről légiközlekedéssel érkező utasnak (2 év vagy a fölötti életkor) már a felszálláskor rendelkeznie kell negatív COVID-19 teszt dokumentációval (papír, vagy elektronikus alapú)  (az indulást megelőző 3 napon belül vett minta alapján készült teszt az elfogadott), vagy amennyiben valaki a fertőzésen már átesett, úgy arra vonatkozóan szükséges igazolás és egy orvosi dokumentáció arra nézve, hogy utazásra alkalmas. Az elvárt dokumentáció kapcsán mindenképpen előzetesen egyeztessenek a légitársaságukkal, mert a pontos szabályozást ők írják elő. Részletek ITT (angol).

Magyarországon továbbra is kötelező:

 • 1,5 méteres védőtávolság (kivéve az egy háztartásban élők),
 • 6. életévét betöltöttek kötelesek szájat és orrot eltakaró maszkot (vagy orvosi, vagy munkavédelmi maszkot, vagy textil vagy más anyagból készült maszkot) viselni:
  • a tömegközlekedési eszközön,
  • nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken
  • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
  • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak.

Azokat a személyeket és felügyeletük alatt lévő kiskorúakat, akik a 60/2021. (II.12.) Kormányrendeletben meghatározott védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, 2021. május 1-től a következő könnyítések illetik meg, amennyiben a védettségi igazolványukat bemutatják:

 • A vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben, teraszain nem kötelező a maszkviselés.
 • Szállodák fogadhatják a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket és felügyeletük alatt álló kiskorúakat.
 • Többek között az állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak, uszodák, edző- és fittnesztermek, sportlétesítmények nyitva tarthatnak és fogadhatják a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket és felügyeletük alatt álló kiskorúakat.

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4-i határidővel ismételten veszélyhelyzetet rendelt el Magyarország területére.

A Kormány a 407/2020. (VIII.30.) Kormányrendelettel és annak módosításaival, 2020. szeptember 1. és 2021. június 23. között visszaállította az ideiglenes határellenőrzést.

A Kormány a 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletével 2020. szeptember 1. napi hatállyal a következő beutazási korlátozásokat vezette be:

Magyarország területére meghatározott jogszabály engedélye kivételével a következő személyek léphetnek be Magyarország területére személyforgalomban:

 • magyar állampolgár,
 • magyar állampolgár külföldi állampolgárságú családtagja (a családi kapcsolatot belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • állandó tartózkodásra jogosult személy és családtagja (belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • tartózkodási engedéllyel rendelkező (belépéskor okirattal szükséges igazolni),
 • aki magyarországi sportszervezetnek versenyzője, sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,
 • a magyarországi kulturális intézmény foglakoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként, vagy technikai személyzetkén való részévtelét követően lép be Magyarország területére.

A Kormányrendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépése során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a Covid-19 betegségen átesett.

2021. május 1. napját követően a Kormányrendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre sem,

- aki a  60/2021.  (II.12.) Kormányrendeletben meghatározott védettségi igazolványát valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosító okmányát a határátlépéskor, felmutatja

- vagy, aki olyan ország védettségi igazolványával rendelkezik, melyet KKM rendelet kifejezetten megjelöl. Jelenleg ezek az országok azok: Albán Köztársaság, Bahreini Királyság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Georgia, Horváth Köztársaság, Kazah Köztársaság, Marokkói Királyság, Moldovai Köztársaság, Mongólia, Montenegrói Köztársaság, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Török Köztársaság, Ukrajna.

A határátlépéskor bárki egészségügyi vizsgálat alá kerülhet, amennyiben ez az egészségügyi vizsgálat:

 • fertőzöttséget mutat ki, a kijelölt karanténba kerül az utazó,
 • amennyiben nem jelent kockázatot, úgy hatósági házikaranténra válik kötelezetté 14 napra.

karanténban elhelyezett személy kérelmére, a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekurális biológia vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a karantén alóli felmentés megkérése érdekében. Ha a két teszt igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a vizsgálatok időpontjában nem volt kimutatható a koronavírus, a karantént előíró rendelkezés alól, a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat. Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell vennie a járványügyi hatóságnak, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban, vagy Kanadában végeztek el és annak az eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

A járványügyi karanténszabályokat a 2020. évi CIV. törvény szigorította (a törvény szövege itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000104.TV&searchUrl=/gyorskereso)

A karanténnal kapcsolatban a karantén letöltésének hely szerint illetékes Rendőrség a jövőben az eljáró szerv. A karantén elhagyása kizárólag a törvényben meghatározott okokban, vagy a rendőrség jóváhagyásával történhet. A rendőrséget ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkezők azon keresztül, a nélkül a következő honlapon érhetik el: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

Kérjük a karantén előírások fokozott betartását minden Magyarország területére beutazó vonatkozásában.

 

 

Külföldi állampolgár, meghatározott kivételekkel nem léphet Magyarország területére.

Külföldi állampolgár belépése:

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja és a belépés feltételei egyébként fennállnak, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Külföldi állampolgár belépését a tervezett belépés helye szerint illetékes rendőri szerv, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre engedélyezheti.

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

 • magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó részvétel és ezt okirattal igazolja,
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • egészségügyi intézmény beutalójával, vagy más megfelelő igazolással igazolt, egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • a hallgatói, vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) való részvétele,
 • hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetiközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel,
 • egyéb méltányolható ok.

A beutazási kérem kizárólag elektronikusan magyar vagy angol nyelven nyújtható be a Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem


Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője Magyarország területére beléphet. Belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles, valamint köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi jegyet és a belépést megelőző 3 napon belül egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy koronavírus fertőzöttség a szervezetében a mintavételkor nem volt kimutatható. Nem léptethető be a Néző Magyarország területére, ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, vagy a rendezvény megtekintésére szolgáló jegyet nem mutatja be, vagy a jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.

A nemzetközi sporteseményen, vagy kulturális rendezvényen résztvevő néző 72 órán belül köteles Magyarország területét elhagyni.

 

Átutazás Magyarországon:

Tranzitálás céljából bárki beléphet Magyarország területére, amennyiben aláveti magát az egészségügyi vizsgálatnak és nem jelent kockázatot a belépése. Igazolni szükséges az utazás végcélját.

 


 

További aktualitásokat és fontos információkat az alábbi oldalon talál: www.koronavirus.gov.hu
 

Szíves figyelmébe ajánljuk a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér weboldalát, ahol sok hasznos információt és tanácsot talál a ki- és beutazással kapcsolatban:
https://www.bud.hu/covid_19


A Konzuli Szolgálat állandóan frissített tájékoztatása a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol

 

Az Amerikai Egyesült Államokból Magyarországra történő hazautazással kapcsolatos fontos és hasznos információkat az alábbi folyamatosan frissülő bejegyzésünkben talál:
https://washington.mfa.gov.hu/news/fontos-informaciok-az-europa-es-az-egyesuelt-allamok-koezoeti-legiutas-forgalmi-valtozasokrol