A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által. A kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

  • Oktatási alprogram
  • Kulturális alprogram
  • Egyházi alprogram
  • Sport alprogram
  • Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
  • Diaszpóra alprogram

 

Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet alaptevékenysége, amely a létesítő okiratában, alapító okiratában, alapszabályában meghatározott, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

 

A pályázatra vonatkozó határidők

  • Megvalósítási időszak: 2022.január 1. és december 31. között
  • A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. november 25.
  • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 30. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

 

Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. 

 

Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).