BETELT - Kihelyezett konzuli napok húsvétkor, Észak-Karolinában

 

A húsvéti ünnepek alatt, 2024. március 29-30-31-én kihelyezett konzuli napok keretében nyílik lehetőség konzuli ügyek intézésére, a Karolinai Magyar Csoport hagyományos húsvéti táborában.

 

Intézhető ügytípusok: magánútlevél, személyazonosító igazolvány, hazai anyakönyvezés, külföldi letelepedés bejelentése, ügyfélkapu regisztráció.

 

Helyszín: 84 Blue Ridge Cir, Black Mountain, NC 28711, USA

 

Ügyfélfogadási időpontok:

2024. március 29-én (pénteken): 10:00 – 20:00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban

2024. március 30-án (szombaton): 09:00-19:00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban

2024. március 31-én (vasárnap): 11:00-14:00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban

 

Regisztráció: Időpont foglalásra KIZÁRÓLAG online van lehetőség, az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címen.  Telefonon időpontot foglalni nem lehet.

 

Kérjük, az e-mailben a következő információkat szíveskedjenek megjelölni:

·       teljes születési és házassági név,

·       születési idő,

·       személyi azonosító száma,

·       annak jelzése, hogy a táborban résztvevőként lesz jelen, vagy kizárólag a konzuli nap miatt látogat el,

·       útlevél pontos lejárati ideje (útlevél ügyintézés esetén),

·       telefonos és e-mailes elérhetőségei,

·       az intézendő ügy/ ügyek rövid leírása.

 

Az időpontok feltöltése érkezési sorrendben történik. Kérjük, hogy várják meg a Nagykövetség e-mailes visszaigazolását az időpontfoglalásról, a válasz telefonon történő sürgetése szükségtelen.

 

Kérjük, hogy az ügyfélfogadásra csak azok jöjjenek el, akik konkrét időpontot kaptak. Az időpont nélkül érkező ügyfelek kérelmét időhiány miatt nem tudjuk befogadni.

 

További tudnivalók:

A kihelyezett napok során, a helyszínen hitelesítési ügyek intézésére nem lesz lehetőség, továbbá ideiglenes magánútlevél kiállítása sem kérelmezhető, a technikai feltételek hiánya miatt.

 

A visszaigazolt időpontra kérjük, hogy hozzák magukkal a honlapunkról letöltött (illetve e-mailen megküldött), kinyomtatott és teljesen kitöltött, de ALÁ NEM ÍRT formanyomtatványokat, a kérelem mellékleteit, érvényes fényképes személyazonosító okmányt és a konzuli ügyintézés díját bankkártyán (VISA, Mastercard, Discover). Készpénzzel és csekk útján történő fizetésre nincs lehetőség.

 

Amennyiben módjukban áll, kérjük, hogy hozzanak magukkal fénymásolatot az összes szükséges dokumentumról az eredeti dokumentum mellett, ezzel rövidítve és könnyítve az ügyintézést.

 

Ügyfelenként az általános konzuli díjakon felül 17 USD kiszállási költségátalány felszámítására kerül sor függetlenül a végzett szolgáltatástól, vagy azok számától.

 

A nagykövetség honlapján valamennyi eljárásról részletesen tájékoztatás található: https://washington.mfa.gov.hu/page/consular-information

 

Egyes ügytípusok, részletesen:

 

Útlevélkérelem

Kérjük útlevele meghosszabbításához, vagy útlevél igényléshez az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

·       lejárt vagy még érvényben lévő magyar útlevél

·       lakcímkártya

·       lejárt útlevél esetén, egyéb, személyazonosságot igazoló érvényes, fényképes magyar vagy amerikai okmány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, zöld kártya)

·       magyar születési anyakönyvi kivonat

·       ha házas, magyar házassági anyakönyvi kivonat

·       12 éven aluli gyermek esetén 1 db fehér háttérrel készült útlevél fénykép (szemüveg nélküli, fogak nem látszódjanak,)

 

12 éves kor felett minden kérelmező esetében kötelező a személyes megjelenés.

 

Amennyiben útlevele 1 évnél régebben járt le, kérjük, töltse ki és hozza magával az alábbi formanyomtatványt: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Apkerelem220101.pdf

 

Amennyiben kiskorú első útlevelét kívánják igényelni és születését anyakönyveztetni, a születés hazai anyakönyvezéséről készült tájékoztatóban megtalálják az ügyintézéshez szükséges iratokat.

 

18 év alatti kiskorú útlevél igénylése során mindkét szülő személyes jelenlétére szükség van, kérjük amennyiben egyedi eset áll fenn, szíveskedjenek azt a jelentkezéskor jelezni, hogy megoldást találhassunk.

 

Személyazonosító igazolvány

 

Csak állandó személyi igazolvány igénylésére van lehetőség, és azt kizárólag magyar állampolgárok kérhetik. Csere csak az előző okmány lejárati idejét megelőző 60 napon belül lehetséges.

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

·       a korábbi magyar személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

·       érvényes magyar útlevél/ vezetői engedély/ magyar születési anyakönyvi kivonat

·       személyazonosításra alkalmas külföldi okmány, amennyiben magyar dokumentuma nem érvényes az ügyintézéskor

·       formanyomtatvány kitöltése nem szükséges.

 

Elektronikus aláírással (E-sign) kapcsolatos ügyintézésre sem a kihelyezett konzuli napokon, sem a külképviseleten nincs mód.

 

Hazai anyakönyvezés

 

Hazai anyakönyvezési ügyek lehetnek: születés, házasság, házasság felbontása, bejegyzett élettársi kapcsolat, halál anyakönyvezése.

 

Valamennyi hazai anyakönyvezési ügynél be kell nyújtani az eredeti amerikai anyakönyvi kivonatot (official copy is megfelelő), vagy annak a nagykövetségünk által hitelesített másolatát (hitelesítéshez az eredeti dokumentumot a konzulnak minden esetben látnia szükséges).

 

Az anyakönyvezési eljárások díjmentes eljárások, ugyanakkor amennyiben felmerül az eredeti dokumentum hitelesítésének szükségessége, annak díját felszámoljuk.

 

Születés hazai anyakönyvezése

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

·       a gyermek eredeti USA születési anyakönyvi kivonata

·       a gyermek USA útlevele (amennyiben rendelkezik vele)

·       a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata

·       a szülők érvényes személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy jogosítvány. A magyar állampolgárságú szülőnek a magyar személyazonosító igazolványára/ útlevelére van szükség az eljáráshoz).

·       az alábbi kitöltött formanyomtatvány:https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM11_Adatlap_hakv_szul2022.pdf

 

Amennyiben a gyermek az eljárás megkezdésekor betöltötte a hatodik életévét, úgy az alábbi dokumentum kitöltése is szükséges: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Apkerelem220101.pdf

 

Házasság hazai anyakönyvezése

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

 

·       az eredeti USA házassági anyakönyvi kivonat (Kérjük, ellenőrizzék le, hogy az anyakönyvi kivonaton rajta van-e a házas felek születési dátuma. Amennyiben ez az adat hiányzik az anyakönyvi kivonatról, akkor a házassági szándék bejelentése formanyomtatvány hiteles másolatát be kell kérni az illetékes amerikai hivataltól.),

·       a magyar fél (felek) érvényes magyar személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy jogosítvány),

 

·       az amerikai fél érvényes amerikai személyazonosító okmánya (útlevél, vagy jogosítvány)

·       a házas felek születési anyakönyvi kivonata,

·       az alábbi kitöltött formanyomtatvány:https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM09_Adatlap_hakv_haz2022.pdf

 

Amennyiben a magyar állampolgárnak az anyakönyveztetni kívánt házassága nem az első házassága, ebben az esetben szükséges elhozni az előző házasság felbontásáról készült bontóítéletet, hiteles magyar fordítással ellátva. Amennyiben a bemutatott dokumentum angol vagy német nyelvű, az arról készült magyar fordítás konzuli hitelesítését díj ellenében tudjuk elvégezni.

 

Ebben az esetben a Válás hazai anyakönyvezése résznél leírtak is irányadók.

 

A nem magyar állampolgárságú fél esetében is szükséges a bontóítélet, de azt nem szükséges fordítással ellátni.

 

Válás hazai anyakönyvezése

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

·       az eredeti USA bontóítélet hiteles magyar fordítással,

·       a magyar fél (felek) érvényes magyar személyazonosító okmánya (útlevél/ személyazonosító igazolvány/ jogosítvány),

·       magyar házassági anyakönyvi kivonat,

·       az alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/valas_adatlap2020.pdf

 

 

Amennyiben az eredeti dokumentum angol vagy német nyelven készült, az arról készült magyar fordítás konzuli hitelesítését díj ellenében tudjuk elvégezni. A más nyelven készült dokumentumokról csak az Országos Fordítóiroda (www.offi.hu) által készített fordítás fogadható el.

 

 

Haláleset hazai anyakönyvezése

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

 

·       az eredeti USA halotti anyakönyvi kivonat

·       az elhunyt magyar állampolgár valamennyi magyar dokumentuma: érvényes, vagy lejárt magyar útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat, stb.

·       az anyakönyvezést kérelmező érvényes személyazonosító okmánya

·       az alábbi kitöltött formanyomtatvány:https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM13_Adatlap_hakv_halal2022.pdf

 

Külföldön történt letelepedés bejelentése

 

·       érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány

·       magyar lakcímkártya (ezt le kell adni az eljárás során)

·       magyar születési anyakönyvi kivonat

·       magyar házassági anyakönyvi kivonat, ha házas a családi állapot

·       az alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Kulfoldi_letelepedesre_vonatkozo_nyil.pdf

 

A külföldön történt letelepedés bejelentése díjmentes eljárás.

 

 

Ügyfélkapu regisztráció

 

Az eljáráshoz szükséges okiratok:

 

·       érvényes magyar útlevél/ személyazonosító igazolvány/ vezetői engedély

·       EGT állampolgár esetén érvényes útlevél vagy személyazonosító okmány

·       egyéb esetben érvényes útlevél

·       formanyomtatvány kitöltése nem szükséges.