11 Jun

2019. május 26-án, az Egyesült Magyar Egyletek rendezésében került sor a hagyományos Hősök Napi megemlékezésre. 1917 óta minden évben május utolsó vasárnapján hajtunk fejet azon hőseink előtt, akik életüket áldozták a magyar haza védelmében. Idén is a Sunset Memorial kápolnában gyűlt össze az emlékező közösség. A Himnusz után nagytiszteletű Tamásy Éva evangélikus lelkész mondott imát a hősök lelki üdvösségéért és a magyar nép, a nemzet békés boldog jövőjéért. Ezt követően Dr. Szentkirályi Endre, az Egyesült Egyletek elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd röviden ismertette a Hősök Napja Ünnepség anyaországi programját. Felhívta figyelmünket arra, hogy ez a hagyományos emléknap a kommunista uralom alatt mintegy 50 évig tiltva volt. Sőt, a második világháború honvédjeiről még csak említést sem lehetett tenni, de a leigázó szovjet horda katonáiról számos helyen emlékművek készültek.

 

Mindezek után az elnök úr megköszönte a 60 éve működő MHBK csoportnak, hogy Clevelandben minden esztendőben méltó módon megemlékezik a háborúk áldozatairól és az 56-os szabadságharc hőseiről.

 Hess János ezredes, Magyarország katonai attaséja.

 

Ismét megtisztelte ünnepségünket jelenlétével Hess János ezredes Úr, Magyarország katonai attaséja. Köszöntőjében a nemzetünk biztonságának fontosságát emelte ki.

Kossuth szavait idézte:

„a biztonság nélkül nincs boldogság és nincs jövő.”

A Magyar Hősök Napi megemlékezést összekötötte egy közelmúltban ünnepelt másik eseménnyel, a Magyar Honvédség Napja alkalmából tartott rendezvénnyel, amely szintén a magyar hősökről, a magyar nemzeti összefogásról és a magyar nép jövőjéről szólt.

 

Az ezredes Úr folytatta:

“A Magyar Honvédség hazánk legdicsőbb pillanataiban született. 1848-ban azzal a céllal jött létre, hogy az elnyomástól, a zsarnokságtól védje, óvja nemzetét, hősei pedig mindenkit megtanítottak az önzetlen és önfeláldozó hazaszeretetre.

Katonáink az elmúlt 171 évben mindenütt helyt álltak, lettlégyen az nemzeti, vagy szövetségi érdek, nincs példa megadásra vagy árulásra akkor sem, ha a kitűzött célok már elérhetetlenné váltak, vagy önfeláldozás nélkül a kisebb sikerek esélye sem látszott. Hát ez előtt hajtunk mi fejet ma, a Magyar Hősök Napján, és ez előtt tisztelgünk a Honvédelem Napjának ünnepén is.

Úgy gondolom, feladatunk, hogy tiszteljük hagyományainkat és hős katonáink, példaképeink maradandó munkásságát, hiszen csak a múltunkra építhetjük a biztonságosabb, megbízhatóbb és boldogabb jövőnket.

A magyar katonák elszántsága, bátorsága, egysége történelmünkön átívelő példaként szolgál. A Magyar Hősök Napja pedig, csakúgy, mint a Honvédelem Napja, a magyar hazaszeretet és az összetartozásunk napja is egyben.

Fontos, és arra is kérem önöket, hogy a múlt hősei mellett a mai elhivatott katonákra is gondoljunk, akik a foglalkozásukat hivatásuknak tekintik, akik a haza és a magyar emberek védelme érdekében áldozatot vállalnak nap mint nap, hazájukban és külföldön egyaránt helytállva.

Katonának lenni ma már nálunk is erkölcsi és társadalmi megbecsültséget, példamutatást, erőt, képzettséget, profizmust és önfeláldozást jelent. A társadalmon belül egyedül a katonák azok, akik esküjükben vállalják, hogy hazájukért és a magyar emberekért a legdrágábbat, akár az életüket is feláldozzák, ha a helyzet úgy kívánja, csakhogy megvédjék családjainkat és értékeinket.

A biztonság mottójával kezdtem, azzal is fejezem be: ahol nincs biztonság, ott fejlődés sincs, ahol nincs fejlődés, ott nincs előrejutás, anélkül pedig történelmi megrekedés van, anélkül nincs virágzó boldog társadalom, nincs csilingelő gyermekkacaj és a lehetőségek hiányában nincs tettre kész, lelkes fiatalság. A biztonság pedig sajnos nem állandó, azért minden áldott nap tennünk kell valamit, minden órában és percben dolgoznunk kell azért, hogy a nyugodt és boldog élet alapjai fennmaradhassanak.”

 

 

Dömötörffy Zsolt műsorvezető megköszönte, hogy Hess ezredes ismét részt vett a rendezvényen és képviselte a magyar Kormányt, a Honvédséget és a Nagykövetséget.

Ezután Fazekas Róbert két verset szavalt remek előadásában. Az első vers visszatekintett az eltelt 1500 viharos esztendőre, felelevenítve sorsdöntő csatáinkat és a sok kiontott drága magyar vért. A mű Attila csatáitól az 56-os dicső Szabadságharcig húsz strófán át méltatta a magyar nemzet hősies küzdelmeit az elmúlt századok folyamán.

A vers ezekkel a szavakkal végződik:
Kell, hogy emlékezzünk a nemzet hőseire!
E véráztatta földön kívül nincs más haza!
Közöttünk élnek, míg őket nem feledve,
Szívünkben nyílik az emlékek virága.

A második vers a Don Kanyar szörnyűségeit festette elénk:
Ez volt a borzalmak tele.
Az ismeretlen, puszta táj,
hol bőven arat a halál,
a fagyhalál, az éhhalál …

 

Fazekas Róbert előadása és a versek tartalma elnyerte a közönség elismerését.

 

 

A műsorvezető záró szavai után a közösség a Hősök Emlékművéhez vonult, ahol kellő tisztelet mellett Dr. Hargitai István amerikai egyesült államok haditengerész sorhajókapitány (Captain) olvasta fel azon magyar származású elhunyt katonáknak a neveit, akik az amerikai hadseregben szolgáltak. Utána a Kapitány Úr és Hess ezredes Úr megkoszorúzta a Hősök Emlékművét, majd eldördültek a tiszteletadás puskalövései.


Szentkirályi elnök Úr köszönet nyilvánításával ért véget a megemlékezés.

 

Dömötörffy Zsolt
Cleveland, OH – USA

 

Forrás: Bocskai Rádió, https://www.bocskairadio.org/biztonsag-nelkul-nincs-boldogsag-es-nincs-jovo-hosok-napi-megemlekezes-clevelandben/

Az esemény fotógalériája a fenti linken található.